Інженерно-геологічні вишукування. Геологічні вишукування в Санкт-Петербурзі. Геологічні дослідження грунту для будівництва.

 1. Інженерно-геологічні вишукування Інженерно-геологічні вишукування - це комплекс інженерно-вишукувальних...
 2. Визначення обсягу робіт для виконання інженерно-геологічних вишукувань:
 3. Ціна на інженерно-геологічні вишукування
 4. Додаткові матеріали до теми геологічні вишукування:

Інженерно-геологічні вишукування

Інженерно-геологічні вишукування - це комплекс інженерно-вишукувальних робіт, що виконуються досвідченими геологами за допомогою спеціалізованого геологічного бурового обладнання, що дозволяє визначити характеристики грунтів з урахуванням діючих навантажень на фундаменти і несучі конструкції.


Інженерно-геологічні вишукування включають в себе:

 • Виїзд геолога на місце проведення досліджень для рекогносцировки та обстеження з метою визначення технічної можливості по заїзду спецтехніки та доступу до джерел водопостачання;
 • Винесення в натуру точок геологічних свердловин і визначення висотних відміток гирла свердловин;
 • Виконання інженерно-геологічних бурових робіт (буріння геологічних свердловин);
 • Опис зразків грунту, польові дослідження;
 • Спостереження за гідрогеологічними процесами, завмер рівня грунтових вод;
 • Випробування грунтів методом статичного зондування (в окремих випадках);
 • Транспортування зразків грунту в спеціалізовану акредитовану лабораторію з метою дослідження фізико-механічних властивостей зразків і вивчення хімічного складу грунтових вод (при їх наявності), лабораторного визначення гранулометричного складу грунтів;
 • Камеральну обробку отриманих матеріалів дослідження, що включають збір вивчення і систематизацію матеріалів геологічних вишукувань гірничих виробок минулих років;
 • Розрахунок показників міцності зразків грунту, визначення категорії складності інженерно-геологічних умов ділянки;
 • Оцінку можливу небезпеку інженерно-геологічних процесів, корозійної активності води, і вплив на фундаменти;
 • Складання технічного звіту про інженерно-геологічні дослідження;
 • Реєстрацію виробництва інженерно-геологічних вишукувань, а потім і технічного звіту в органах державного нагляду за місцем знаходження об'єкта досліджень (КГА ГГС СПБ, Леноблекспертіза);
 • Супровід проходження перевірки звіту про інженерно-геологічні дослідження в складі проектно-кошторисної документації в органах державної експертизи та зняття зауважень державної експертизи проектів.

Мета інженерно-геологічних вишукувань:

Інженерно-геологічні вишукування виконуються з метою дослідження геологічної будови грунту, отримання комплексної геологічної інформації для проектувальників і будівельників про ділянку майбутніх будівельних робіт, інженерно-геологічних умовах району проектування будівництва, особливості рельєфу, геоморфологічних і гідрогеологічних умовах даної місцевості. Геологічні вишукування дозволяють отримати достовірні дані про склад, стан і властивості ґрунтів, про геологічні та інженерно-геологічних процесах.

Один з розділів звіту по інженерно-геологічних вишукувань присвячений складанню (на основі даних лабораторного аналізу) прогнозу можливих змін інженерно-геологічних змін в умовах взаємодії проектованих об'єктів з геологічним середовищем з метою отримання достатніх даних для проектування, будівництва, інженерного захисту та експлуатації об'єктів.
Результати інженерно-геологічних вишукувань дають всю необхідну інформацію для вибору типу підстави, обчислення глибини закладення фундаменту і його розмірів, для визначення максимально допустимих габаритів і навантажень на несучі конструкції з урахуванням можливих змін інженерно-геологічних умов, а також для своєчасного виявлення небезпечних геологічних процесів природного і техногенного походження.

Визначення обсягу робіт для виконання інженерно-геологічних вишукувань:

Визначення обсягу робіт для виконання інженерно-геологічних вишукувань:

У нашій компанії працюють професійні геологи і досвідчені бурові майстри, є власний парк бурової техніки, що дозволяє мінімізувати вартість робіт, забезпечивши високу якість отриманих результатів.

Ціна на інженерно-геологічні вишукування

Найменування і характеристика роботи

Вартість, руб

Буріння геологічних свердловин + лабораторні дослідження, технічний звіт, штамп про перевірку КГА ГГС або ГАУ «Леноблекспертіза»

від 10 до 40 погонних метрів

АКЦІЯ з 15 травня 2017! Геологія ділянки для котеджу! Звіт за стандартом СП 47.13330.2012
Всі роботи під ключ! від 1800

30000 руб! від 41 до 100 погонних метра від 1700 від 101 до 200 погонних метра від 1500 понад 300 погонних метрів договірна Точки статичне зондування від 1 до 10 точок. (Ціна за погонний метр) від 600

Додаткові матеріали до теми геологічні вишукування:

Буріння свердловин для геологічних вишукувань установкою Опеньок ББУ 001
Статичне зондування. Метод визначення геотехнічних властивостей грунтів в інженерних вишукуваннях.
Інженерно-геологічні вишукування для приватного будинку
Геологічні вишукування в Санкт-Петербурзі