ГОСТ 19010-82 * «Блоки для стін бетонні та залізобетонні для будівель. Загальні технічні умови »

НАЦІОНАЛЬНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ  БЛОКІСТЕНОВИЕ БЕТОННІ  І ЗАЛІЗОБЕТОННІ ДЛЯ БУДІВЕЛЬ  ЗАГАЛЬНІ ТЕХНІЧЕСКІЕУСЛОВІЯ  ГОСТ 19010-82  ГОСУДАРСТВЕННИЙКОМІТЕТ СРСР У СПРАВАХ БУДІВНИЦТВА  Москва  розробити  Г осударственнимкомітетом по цивільному будівництву і архітектурі при Держбуді СРСР  Міністерствомпромишленності будівельних матеріалів СРСР  Міністерствомсельского будівництва СРСР  Центральнимнаучно-дослідним і проектно-експериментальним інститутом промишленнихзданій і споруд (ЦНІІпромзданій) Держбуду СРСР  Науково-ісследовательскімінстітутом будівельних конструкцій (НДІБК) Держбуду СРСР  виконавці  В

НАЦІОНАЛЬНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ

БЛОКІСТЕНОВИЕ БЕТОННІ
І ЗАЛІЗОБЕТОННІ ДЛЯ БУДІВЕЛЬ

ЗАГАЛЬНІ ТЕХНІЧЕСКІЕУСЛОВІЯ

ГОСТ 19010-82

ГОСУДАРСТВЕННИЙКОМІТЕТ СРСР У СПРАВАХ БУДІВНИЦТВА

Москва

розробити

Г осударственнимкомітетом по цивільному будівництву і архітектурі при Держбуді СРСР

Міністерствомпромишленності будівельних матеріалів СРСР

Міністерствомсельского будівництва СРСР

Центральнимнаучно-дослідним і проектно-експериментальним інститутом промишленнихзданій і споруд (ЦНІІпромзданій) Держбуду СРСР

Науково-ісследовательскімінстітутом будівельних конструкцій (НДІБК) Держбуду СРСР

виконавці

В. С. Волга, канд. техн. наук (керівник теми); Н. Н. Шевченко; А. А. Шеренціс, канд. техн. наук; С.А. Каган, канд. техн. наук; В. Г.Довжік, канд. техн. наук; В. І.Скатинскій, канд. техн. наук; Л. Н.Шевелева, канд. техн. наук; Г. М.Смілянскій, канд. техн. наук; К. Ю.Поліщук; В. А. Заренін, канд.техн. наук; Л. С. Евстіфеева, канд.техн. наук; В. І. Деньщіков

ВНЕСЕНО Державним комітетом по цивільному будівництву іархітектуре при Держбуді СРСР

Зам. Голови С. Г. Змеул

ЗАТВЕРДЖЕНО І ВВЕДЕНО В ДІЮ ПостановленіемГосударственного комітету СРСР у справах будівництва від 29 січня 1982 № 7

НАЦІОНАЛЬНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ

БЛОКИ СТІНОВІ БЕТОННІ І ЗАЛІЗОБЕТОННІ ДЛЯ БУДІВЕЛЬ

Загальні технічні умови

Concrete and reinforced concrete blocks for walls of buildings. General specifications

ГОСТ

19010-82

натомість

ГОСТ 19010-73

Постановою Державного комітету СРСР по деламстроітельства від 29 січня 1982 № 7 термін введення встановлений

з 01.01.1983 р

Справжній стандартраспространяется на бетонні та залізобетонні блоки, виготовлені з тяжелогобетона, легкого бетону на пористих заповнювачах, щільного силікатного бетону іавтоклавного пористого бетону і призначаються для стін житлових і общественнихзданій, опалювальних виробничих і допоміжних будівель промислових ісельскохозяйственних підприємств.

Застосування блоків ізавтоклавного пористого бетону не допускається в стінах приміщень з мокримрежімом або при середньо-і сильноагресивному ступенях впливу середовища наконструкціі, а також в стінах цокольного поверху і технічного підпілля.

Стандарт не распространяетсяна дрібні бетонні блоки по ГОСТ 22951-78 і блоки спеціального призначення (вентиляційні, димові, електроблок і ін.).

Застосовувані в стандартетерміни і їх пояснення наведені в додатку.

1.1. Блоки класифікують наступним ознаками, що характеризує їх типи:

увазі стіни;

призначенням (розташування) в стіні;

числа основних верств.

1.2. По виду стіни блокіподразделяют на:

блоки для зовнішніх стін (іменовані надалі - зовнішні блоки);

блоки для внутрішніх стін (іменуемиев надалі - внутрішні блоки).

1.3. За призначенням (розташування) в стіні блоки підрозділяють на:

простінкові, підвіконні, перемич, поясні, парапетні, підкарнизні, цокольні, рядові.

1.4. За кількістю основних слоевнаружние блоки підрозділяють на одно- і двошарові.

2.1. Блоки поділяють на такі основні типи:

зовнішні:

1БН - простінкові, рядові,

2БН - підвіконні,

3БН - перемич,

4БН - поясні,

5БН - парапетні,

6БН - підкарнизні,

7БН - цокольні;

внутрішні:

БВ - простінкові, рядові, блоки сходової клітки,

БВП - перемич іпоясние.

Зазначені позначення тіповнаружних блоків, які є кутовими в стінах, слід доповнити пропіснойбуквой У, а розташованих у деформаційного шва -буквой Т, в лоджії - буквою Л.Напрімер, 1БНУ - блок зовнішній простінкових кутовий.

Позначення типів наружнихдвухслойних блоків слід доповнити великою літерою Д. Наприклад, 1БНД - блокнаружний простінкових, двошаровий, 1БНУД - блок зовнішній простінкових угловойдвухслойний.

2.2. Координаційну довжину івисоту блоків при відсутності розділяють елементів в місцях їх сполучень сосмежнимі конструкціями будівлі (наприклад, стін перпендикулярного напрямку) слід приймати по табл. 1 кратними модулів 12М, 6М і 3М; в обоснованнихслучаях допускається приймати ці розміри кратними модулю М, рівному 100 мм.

Координаційну толщінублоков слід приймати по табл. 1 кратними модулю М і М / 2; в обґрунтованих случаяхдопускается приймати товщину блоку кратної модулю М / 5.

Якщо в місцях сопряженійблоков є розділяють елементи, координаційну довжину і висоту блоковследует визначати шляхом зменшення відповідного розміру, наведеного втабл. 1 , На величину, що залежить від координаційних розмірів розділяє елемента івизначають згідно СТ РЕВ 1001-78.

* Тільки для стін виробничих будівель.

Примітки:

1. Коордінаціоннуюдліну кутових блоків визначають залежно від товщини блоків і конструкцііуглових стикових з'єднань.

2. Допускається виготовляти блокікоордінаціоннимі розмірами, відмінними від зазначених у табл. 1 , Надействующем обладнанні до 01.01.87, а також у випадках, передбачених СТ СЕВ1001-78.

2.3. Конструктивну довжину івисоту блоків слід приймати рівними відповідному коордінаціонномуразмеру, зменшеному (або збільшеному) на величину, що залежить від зміни обсягу стикових з'єднань блоків між собою і з суміжними конструкціямізданія, згідно із загальними правилами визначення конструктивних розмірів, встановлених СТ РЕВ 1001-78.

Конструктивну толщінублоков повинна дорівнювати відповідної координаційної товщині блоків, зазначеної в табл. 1 .

2.4. Товщина ізолірующегослоя зовнішніх двошарових блоків повинна бути не менше 50 мм.

2.5. Блоки слід обозначатьмаркамі відповідно до ГОСТ23009-78.

Марка блоку складається ізбуквенно-цифрових груп, розділених дефісами.

Перша група содержітобозначеніе типу блоку і його номінальні габаритні розміри (значення которихокругляются до цілого числа): довжину і висоту в дециметрах, товщину - всантіметрах.

У другій групі указиваюткласс або проектну марку бетону по міцності на стиск, що позначається ціфровиміндексом класу або марки бетону, вид бетону, що позначається буквами: Т - тяжелийбетон, П - легкий бетон на пористих заповнювачах, Я - автоклавний ячеістийбетон, С - щільний силікатний бетон. Для двошарових зовнішніх блоків следуетуказивать клас або проектну марку і вид бетону зовнішнього основного слояблока.

Третя група содержітдополнітельние характеристики, що позначаються буквами і відображають особливі условіяпрімененія блоків і їх стійкість: С - до сейсмічних впливів (прірасчетной сейсмічності 7 балів і більше); М - до впливів низьких температурнаружного повітря (при будівництві в районах з розрахунковою зимовою температуройнаружного повітря нижче мінус 40 ° С).

Для блоків, що застосовуються висловах впливу агресивних середовищ, в третю групу марки включаютобозначенія характеристик блоків, що забезпечують їх стійкість в условіяхексплуатаціі; при цьому характеристики ступеня щільності бетону блоковобозначают буквами: Н - нормальної щільності, П - підвищеної щільності, Про -особоплотний.

У третю групу, в разінеобхідності, включають також позначення конструктивних особливостей блоку (наявність, вид і розташування отворів в пустотних блоках; конфігураціюторцових зон; наявність, вид і розташування отворів; наявність штраби в місцях прімиканіясмежних конструкцій; вид і розташування арматурних випусків і закладних ізделійі інші ). Ці особливості блоку слід позначати в марці арабськими ціфраміілі малими літерами.

Прімерусловного позначення (марки) блоку типу 1БНУ довжиною 1495 мм, висотою 2180 мм, товщиною 400мм (типорозміру 1БНУ15.22.40) з легкого бетону на пористих заполнітеляхпроектной марки по міцності на стиск М100:

1БНУ15.22.40-100П

Те ж, блоку типу БВ довжиною 2390 мм, висотою 2180мм, товщиною 300 мм (типорозміру БВ24.22.30) з важкого бетону проектної маркіпо міцності на стиск М200, призначеного для будівлі з расчетнойсейсмічностью 8 балів:

БВ24.22.30-200Т-С

Примітка. Допускається приймати обозначеніямарок блоків відповідно до вказівок робочих креслень типових конструкційдо їх перегляду.

3.1. Блоки следуетізготовлять відповідно до вимог цього стандарту і техніческіхусловій на блоки конкретних типів по проектної та технологічної документації, затвердженої в установленому порядку.

3.2. Сталеві форми длявиготовлення блоків повинні задовольняти вимогам ГОСТ 25781-73.

3.3. Блоки повинні мати заводську готовність, що відповідає вимогам цього стандарту і додатковим требованіямпроекта конкретного будинку.

3.4.Бетон

3.4.1. Блоки следуетізготовлять з бетону видів, структури і класів або проектних марок поміцніше на стиск, вказаних в проекті конкретного будинку і назначеннихсогласно табл. 2 .

Примітка. Для зовнішніх одношарових блоків допускається прініматьлегкій бетон на пористих заповнювачах класу В2,5 або проектної марки М35 - длястен будинку висотою не більше двох поверхів, а також класу В15 або проектноймаркі М200 - при техніко-економічному обгрунтуванні.

3.4.2. Клас або марка поміцніше на стиск бетону або розчину зовнішнього захисно-декоративного слояблоков з легкого бетону на пористих заповнювачах у випадках, коли онпредусмотрен проектом конкретного будинку (п. 3.6.2 .), Повинні бути равниклассу або марці бетону основного шару блоку або перевищувати їх на один щабель, але не нижче В7,5 або М100.

3.4.3. Проектна марка по міцності на сжатіераствора внутрішнього оздоблювального шару блоків з легкого бетону на порістихзаполнітелях у випадках, коли він передбачений проектом конкретного будинку (см.п. 3.6.3 ), Повинна бути не нижче М50 в блоках стін житлових, громадських і вспомогательнихзданій і не нижче М100 в блоках стін виробничих будівель.

3.4.4. Фактична прочностьбетона (в проектному віці і відпускна) повинна відповідати необхідній, яка призначається по ГОСТ 18105.0-80 в залежності від нормованої міцності бетону, зазначеної в робочих кресленнях, і від показника фактичної однородностіпрочності бетону.

Міцність розчину блоків повиннавідповідати проектної марці розчину за міцністю на стиск, установленнойрабочімі кресленнями.

3.4.5. Коефіцієнт варіацііпрочності бетону в партії блоків вищої категорії якості повинен бути небільше:

9% - для важкого бетону ілегко бетону на пористих заповнювачах класів або марок за міцністю насжатіе В 12,5 (М150) і вище;

10% - для важкого бетону ілегко бетону на пористих заповнювачах класів або марок за міцністю насжатіе В10 (М100) і нижче, а також для щільного силікатного бетону;

12% - для автоклавногоячеістого бетону.

3.4.6. Поставку блоковпотребітелю слід проводити після досягнення бетоном блоків требуемойотпускной міцності, розчином блоків - нормованої відпускної міцності.

Значення норміруемойотпускной міцності бетону і розчину блоків у відсотках від класу або марки поміцніше на стиск слід приймати рівним:

70 - для важкого бетону, в цю пору нижче 9,8 МПа (100 кгс / см2), для легкого бетону на порістихзаполнітелях класу В 12,5 і вище або класу марки М150 і вище, а також дляраствора або бетону зовнішнього захисно-декоративного і внутрішнього отделочногослоев;

80 - для легкого бетону наполегливих заповнювачах класу В10 і нижче або марки М100 і нижче;

100 - для плотногосілікатного і автоклавного ніздрюватого бетонів.

При поставці блоків вхолодную період року допускається підвищувати значення нормованої отпускнойпрочності бетону або розчину в процентах від класу або марки по міцності насжатіе, але не більше:

85 - для важкого бетонавсех класів або марок і для легкого бетону на пористих заповнювачах классаВ12,5 і вище або марки М150 і вище;

90 - для легкого бетону наполегливих заповнювачах класу В10 і нижче або марки М100 і нижче, а також раствораілі бетону зовнішнього захисно-декоративного і внутрішнього оздоблювального шарів.

Значення норміруемойотпускной міцності бетону і розчину слід приймати по проектнойдокументаціі на конкретну будівлю відповідно до вимог ГОСТ13015.0-83.

Поставку блоків з отпускнойпрочностью бетону і розчину нижче міцності, відповідної їх класу ілімарке по міцності на стиск, виробляють за умови, якщо виробник гарантіруетдостіженіе бетоном блоків необхідної міцності (а розчином - міцності, що відповідає її марці) в проектному віці, яка визначається за результатаміспитанія контрольних зразків, зберігалися в умовах по ГОСТ 18105.1-80.

3.4.7. Морозостойкостьбетона і розчину блоків повинна відповідати маркам за морозостійкістю, встановленим робочими кресленнями проекту конкретного будинку і зазначеним взаказе на виготовлення блоків (відповідно до вимог СНиП 2.03.01-84 і СН 165-76).

3.4.8. Проектна средняяплотность (об'ємна маса) легкого бетону на пористих заповнювачах іавтоклавного пористого бетону зовнішніх одношарових блоків, а також легкогобетона на пористих заповнювачах утеплювального шару двошарових блоків (ввисушенном до постійної маси стані), зазначена в робочих кресленнях, неповинна перевищувати наведеної в табл. 3 .

Допускається в залежності откачества місцевих матеріалів, що застосовуються для приготування бетону, прісоответствующем техніко-економічному обгрунтуванні і з дозволу госстроевсоюзних республік для виготовлення блоків застосовувати бетон проектної среднейплотностью більшою, ніж зазначено в табл. 3 , За умови, що блоки будутудовлетворять всім іншим вимогам даного стандарту і при їх прімененіібудут виконані вимоги глави СНиП II-3.

Проектна середня щільність бетонаблоков вищої категорії якості не повинна перевищувати значень, зазначених втабл. 3 .

Примітки:

1.Найменування легких бетонів на пористих заповнювачах прийняті по виду крупногозаполнітеля.

2. Для цокольнихблоков середня щільність легкого бетону на пористих заповнювачах може битьувелічена на 200 кг / м3.

3. Для блоків виробничих будівель середня щільність керамзітобетонаі шунгізітобетон може бути збільшена на 100 кг / м3.

3.4.9. Фактична середня щільність (об'емнаямасса) бетону зовнішніх блоків (у висушеному до постійної маси стані) неповинна перевищувати проектну, встановлену робочими кресленнями, більш ніж на:

5% - легкого бетону наполегливих заповнювачах одношарових блоків і утеплювального шару двошарових блоків;

7% - автоклавного ячеістогобетона.

Фактична средняяплотность бетону зовнішніх блоків вищої категорії якості (у висушеному допостоянной маси стані) не повинна перевищувати проектну більш ніж на:

3% - легкого бетону наполегливих заповнювачах одношарових блоків і утеплювального шару двошарових блоків;

5% - автоклавного ячеістогобетона.

Відхилення фактіческойсредней щільності легкого бетону на пористих заповнювачах ізолюючого слоядвухслойних блоків (у висушеному до постійної маси стані) від проектної неповинно перевищувати ± 5%.

3.4.10. Фактична средняяплотность (об'ємна маса) бетону внутрішніх блоків (у висушеному до постоянноймасси стані) не повинна відрізнятися від проектної, встановленої рабочімічертежамі, більш ніж на:

± 5% - легкого бетону наполегливих заповнювачах;

± 7% - автоклавногоячеістого бетону.

3.4.11. Фактіческаявлажность (за обсягом) легкого бетону на пористих заповнювачах наружниходнослойних блоків і утеплювального шару двошарових блоків з бетону цього відапрі відпустці блоків споживачеві не повинна перевищувати:

блоків з бетону на любоммелком заповнювачі (крім спученого перлітового піску або золи) та бетону безмелкого заповнювач:

13% - для житлових, громадських і допоміжних будівель,

15% - для проізводственнихзданій;

блоків з бетону навспученном перлітовому піску або золі:

15% -для житлових, громадських і допоміжних будівель,

18% - для проізводственнихзданій.

Фактична вологість (помассе) автоклавного ніздрюватого бетону зовнішніх і внутрішніх блоків при отпускеіх споживачеві не повинна перевищувати:

25% - автоклавногоячеістого бетону на піску;

30% - автоклавногоячеістого бетону на сланцевої золі;

35% -автоклавного ячеістогобетона на золі інших видів.

3.4.12. Фактіческаятеплопроводность (коефіцієнт теплопровідності) легкого бетону на порістихзаполнітелях і автоклавного ніздрюватого бетону зовнішніх одношарових блоків іутепляющего шару двошарових блоків (у висушеному до постійної массисостояніі) не повинна більш ніж на 10% перевищувати значень, установленнихрабочімі кресленнями проекту конкретного будинку згідно з додатком 3 глави СНиП II-3 -79.

Теплопровідність бетону блоковвисшей категорії якості не повинна перевищувати значень, наведених у рабочіхчертежах проекту конкретного будинку.

3.4.13. Обсяг межзерновихпустот в ущільненої суміші легкого бетону на пористих заповнювачах плотнойструктури повинен бути не більше 3%.

Допускається ізготовлятьнаружние блоки з легкого бетону на пористих заповнювачах з межзерновиміпустотамі обсягом понад 3 до 6% за умови влаштування в блоках наружногозащітно-декоративного і внутрішнього оздоблювального шарів і захисту верхньої іторцових поверхонь блоків від промокання відповідно до вимог, зазначених у робочих кресленнях.

3.4.14.Бетон, а також матеріали для приготування бетону блоків, що застосовуються висловах впливу агресивного середовища, повинні задовольняти вимогам, установленнимпроектом конкретного будинку згідно з вимогами СНіП2.03.11-85 і СН 165-76 і обумовленим в замовленні на виготовлення блоків.

3.4.15. Якість матеріалів, що застосовуються для приготування бетону, має забезпечувати виполненіетехніческіх вимог до бетону, встановлених цим стандартом, ісоответствовать вимогам стандартів або затверджених в установленому порядкетехніческіх умов на ці матеріали.

3.4.16. Легкий бетон наполегливих заповнювачах слід приймати:

для основного шару наружниходнослойних блоків і утеплювального шару двошарових блоків - на пористому піску, золі або без дрібного заповнювача у випадках, коли блоки виготовляються ізпорізованного бетону;

для ізолюючого слоядвухслойних блоків - на щільному або пористому піску.

Допускається приймати длянаружних одношарових блоків і утеплювального шару двошарових блоків легкий бетонна пористих заповнювачах з щільним піском при техніко-економіческомобоснованіі, забезпеченні всіх вимог до бетону, встановлених настоящімстандартом, і за умови обов'язкової поризації розчину бетону.

Для одношарових іутепляющего шару двошарових зовнішніх блоків вищої категорії якості слід приймати легкий бетон на пористих заповнювачах тільки з пористим піском.

3.5.Арматурние і заставні вироби

3.5.1. Для армірованіяблоков слід застосовувати арматурну сталь наступних видів і класів:

в якості робочої арматури- стрижневу арматуру класу А-III по ГОСТ 5781-75, класу Ат-III по ГОСТ10884-81 і арматурний дріт класу ВР- I по ГОСТ6727-80, а також стрижневу арматуру класів А-I і А- II погостювати 5781-75 у випадках, коли використання арматури класів А-III, Ат-III іВр- I недоцільно;

як конструктівнойарматури - арматуру класів A - I і Bp - I.

3.5.2. Для ізготовленіязакладних виробів блоків слід застосовувати вуглецеву сталь обикновенногокачества по ГОСТ 380-71 або низьколеговану сталь по ГОСТ 19281-73 згідно СНиП 2.03.01-84 в залежності від розрахункової зимової температури зовнішнього повітря.

3.5.3. Форма і размериарматурних і заставних виробів і їх положення в блоках повинні соответствоватьуказанним в робочих кресленнях.

3.5.4. Зварні арматурні істальние заставні вироби повинні відповідати вимогам ГОСТ 10922-75, асварние сітки - вимогам ГОСТ 8478-75.

3.5.5. Марки арматурнойсталі, а також марки вуглецевої сталі для закладних виробів повинні відповідати встановленим проектом конкретного будинку (згідно СНиП 2.03.01-84) і вказаних в замовленні на виготовлення блоків.

3.5.6. Для ізготовленіямонтажних петель блоків слід застосовувати стрижневу гладку горячекатануюарматуру класу А- I марок ВСт3пс2 і ВСт3сп2 або періодичного профілякласса Ас- II марки 10ГТ по ГОСТ 5781-81.

Сталь марки ВСт3пс2 не допускається застосовувати для монтажних петель, призначених для підйому і монтажаблоков при температурі нижче мінус 40 ° С.

3.5.7. Арматура в блоках ізплотного силікатного бетону, призначених для стін приміщень з вологим ілімокрим режимом, і в блоках з автоклавного ніздрюватого бетону, а такженеобетоніруемие при монтажі стіни і зазначені в робочих кресленнях поверхностізакладних виробів і арматурних випусків повинні мати антикорозійне покриття.

Вид і техніческаяхарактерістіка покриття повинні відповідати встановленим проектомконкретного будівлі (згідно з вимогами СНиП 2.03.11-85, СН277-80, СН 165-76) та зазначеним у замовленні на виготовлення блоків.

3.6.Отделка блоків

3.6.1. Оздоблення фасаднихповерхностей зовнішніх блоків з легкого бетону на пористих заповнювачах мусить бути наступних видів:

обробка декоративним бетономс оголеним заповнювачем;

обробка шаром розчину ілібетона з рельєфною поверхнею, а також шаром декоративного розчину ілібетона з гладкою поверхнею;

присипка або втапліваніедекоратівного щебеню, ерклеза або керамічної крихти;

облицювання пліткамікераміческімі, скляними, з природного каменю;

забарвлення стойкімікрасітелямі.

Допускається пріменятьотделку інших видів, передбачену проектом конкретного будинку і забезпечує міцне зчеплення з бетоном основного шару блоків.

3.6.2.Наружние блоки з легкого бетону на пористих заповнювачах повинні мати зовнішній (фасадний) захисно-декоративний шар з бетону або розчину.

Допускається ізготовлятьуказанние блоки без зовнішнього захисно-декоративного шару при облицюванні іхпліткой або забарвленням стійкими гідрофобними барвниками.

Номінальна толщінанаружного захисно-декоративного шару повинна бути не менше, мм:

30 - в цокольних блоках,

20 - в блоках інших типів.

3.6.3.Наружние одношарові блоки з легкого бетону на пористих заповнювачах ідвухслойние блоки з внутрішнім основним шаром із бетону цього виду могутізготовляться без внутрішнього оздоблювального шару або з внутрішнім отделочнимслоем з цементного або цементно-вапняного розчину на пористу або плотномпеске.

Номінальна толщінавнутреннего оздоблювального шару повинна бути не більше 20 мм.

3.6.4. Зовнішні блоки ізавтоклавного пористого бетону повинні мати зовнішній захисно-декоративний шар, покриття або захисний шар з покриттям, зазначені в робочих кресленнях.

3.6.5. Блоки з автоклавного ніздрюватого бетону ввипадках, коли вони призначені для стін приміщень з вологим режимом, повиннімати пароізоляційні покриття на внутрішній поверхні, а при воздействііслабоагрессівной середовища на блоки стін зазначених приміщень - захисне покриття, стійке до даної агресивному середовищі. Вид і технічна характеристика покритіядолжни відповідати встановленим проектом конкретного будинку і зазначеним взаказе на виготовлення блоків.

3.7.Точность виготовлення блоків

3.7.1. Отклоненіядействітельних розмірів блоків від номінальних, наведених у робочих кресленнях, не повинні перевищувати величин, зазначених в табл. 4 .

3.7.2. Отклоненіядействітельних розмірів деталей блоків від номінальних, зазначених в рабочіхчертежах, не повинні перевищувати, мм:

± 5 - розмірів прорізів;

± 3 - розмірів вирізів івиступов;

± 2 - розмірів вирізів іуглубленій, призначених для освіти шпоночно з'єднання послезамонолічіванія стиків;

+2 - розмірів гнізд дляраспаячних коробок, вимикачів і штепсельних розеток і розмірів поперечногосеченія каналів і борозен для електропроводки.

Відхилення від номінальногоположенія деталей блоків, зазначеного в робочих кресленнях, не повинні перевищувати 5 мм.

3.7.3. Відхилення отпрямолінейності профілю лицьових поверхонь блоків в будь-якому перерізом не должнопревишать, мм:

на всій довжині блоку довжиною:

3.7.4. Відхилення отплоскостності лицьових поверхонь блоків не повинна перевищувати значень, вказаних в табл. 5 .

Таблиця 5

3.7.5. Різниця дліндіагоналей, лицьових поверхонь блоків не повинна перевищувати величин, зазначених втабл. 6 .

Різниця довжин діагоналей проемовпрямоугольной форми не повинна перевищувати 10 мм.

3.7.6. Відхилення отномінального положення елементів сталевих закладних виробів, розташованих в відповідність до робочих креслень на одному рівні з поверхнею бетону і неслужащих фіксаторами при монтажі, не повинні перевищувати, мм:

Відхилення від номінальногоположенія сталевих закладних виробів, службовців фіксаторами при монтажі, неповинні перевищувати 3 мм.

Відхилення від номінальних розмірів і положеніявипусков арматури не повинні перевищувати величин, зазначених у робочих кресленнях.

3.7.7. Отклоненіядействітельной товщини захисного шару бетону до арматури від номінальної, прийнятої в робочих кресленнях, не повинні перевищувати величин, зазначених в табл. 7 .

Таблиця 7

3.7.8. Отклоненіедействітельной товщини зовнішнього захисно-декоративного і внутреннегоотделочного шару блоку від номінальної, зазначеної в робочих кресленнях, що не должнопревишать ± 5 мм.

3.8.Качество поверхонь і зовнішній вигляд блоків

3.8.1. Якість поверхностейі зовнішній вигляд блоків повинні відповідати встановленим еталоном блокасоответствующей категорії якості.

Категорія бетонної поверхні повиннавідповідати встановленої робочими кресленнями і зазначеної в замовленні на виготовлення блоків.

3.8.2. Розміри раковин, місцевих напливів і западин на бетонних поверхнях і обколов бетону ребер блоковне повинні перевищувати вказаних в табл. 8 .

3.8.3. Наявність на блокахотслоівшіхся облицювальних плиток не допускається. Шви між плитками повинні битьполностью заповнені розчином. Не допускаються в швах раковини діаметром більше 3 мм і глибиною понад 2 мм.

3.8.4. На ліцевойповерхності блоків не допускаються жирові і іржаві плями.

3.8.5. У бетоні і раствореблоков, що поставляються споживачеві, не повинно бути тріщин, за винятком местнихповерхностних усадочних та інших технологічних тріщин шириною не більше 0,2 мм.

3.8.6. Відкриті поверхні стальнихзакладних виробів, випуски арматури і монтажні петлі не повинні мати напливовбетона.

3.9.Масса блоків

3.9.1. Отклоненіяфактіческой маси зовнішніх блоків при відпустці їх споживачеві від номінальнойотпускной маси, зазначеної в робочих кресленнях, не повинні перевищувати:

4.1. Приймання блоків следуетпроізводіть партіями відповідно до вимог ГОСТ13015.1-81 і цього стандарту.

4.2. Випробування наружнихблоков за відпускною вологості і пористості (обсягом зернових порожнеч) легкогобетона на пористих заповнювачах слід проводити не рідше одного разу на місяць.

4.3. Приймальний контрольблоков за наявністю зчеплення захисно-декоративного та оздоблювальних шарів іліобліцовочних плиток з бетоном блоків слід здійснювати в процессепріемо-здавальних випробувань для кожної партії виробів.

Приймання блоків по етомупоказателю слід здійснювати за результатами вибіркового контролю.

5.1. Міцність бетону іраствора на стиск слід визначати по ГОСТ 10180-78.

5.2. При випробуванні блоковнеразрушающімі методами фактичну відпускну міцність бетону на сжатіеследует визначати:

5.3. Морозостійкість следуетопределять:

важкого бетону, плотногосілікатного бетону і легкого бетону на пористих заповнювачах середньою щільністю (об'ємною масою) в сухому стані 1500 кг / м3 і більше, а такжелегкого бетону на пористих заповнювачах середньою щільністю в сухому состоянііменее 1500 кг / м3 і розчину при їх проектної марці поморозостойкості вище Мрз 50 - по ГОСТ 10060-76;

легкого бетону на порістихзаполнітелях середньою щільністю в сухому стані менш 1500 кг / м3 іраствора при їх проектної торгова марка морозостійкості Мрз 50 і нижче - по ГОСТ7025-78 (при об'ємному заморожуванні);

автоклавного ячеістогобетона - по ГОСТ 12852.0-77 і ГОСТ 25852.4-77.

При определенііморозостойкості по ГОСТ 7025-78 бетон або розчин вважають видержавшіміспитаніе, якщо міцність зразків, підданих поперемінному заморожуванню іоттаіванію, буде не більше ніж на 15% нижче міцності контрольних зразків, апотеря маси не перевищить 5%.

5.4. Середню щільність (об'ємну масу) бетону слід визначати по ГОСТ12730.0-78 і ГОСТ12730.1-78.

Середню щільність бетонарадіоізотопним методом слід визначати по ГОСТ 17623-78.

5.5. Вологість легкогобетона на пористих заповнювачах, автоклавного ніздрюватого бетону слід определятьпо ГОСТ12730.0-78 і ГОСТ12730.2-78 випробуванням проб, відібраних з готових блоків.

Від кожного блоку следуетотбірать не менше двох проб.

Вологість бетону блоковдіелькометріческім методом слід визначати по ГОСТ21718-84.

5.5.1. Проби для определеніявлажності бетону слід відбирати вибурюванням або висвердлюванням при малойскорості на глибину, рівну половині товщини блоку, на відстані від торцевих гранейблока не менше половини його товщини і не менше 200 мм.

Отвори, що утворилися вблоке після відбору проб, повинні бути закладені матеріалом, обеспечівающімвосстановленіе необхідних експлуатаційних властивостей блоку в зонах відбору проб.

5.5.2. Маса кожної навішування, використовуваної для визначення вологості бетону, повинна бути не менше:

100 г - для легкого бетонана пористих заповнювачах;

20 г - для автоклавногоячеістого бетону.

5.6. Теплопроводностьлегкого бетону на пористих заповнювачах і автоклавного ніздрюватого бетону ввисушенном до постійної маси стані слід визначати по ГОСТ 7076-78ілі іншими затвердженими в установленому порядку методами, які обеспечіваютпогрешность вимірювань не менше 10%.

Випробування теплопроводностібетона по ГОСТ 7076-78следует проводити при температурах на поверхнях зразка від плюс 10 до плюс40 ° С.

5.7. Обсяг межзерновихпустот легкого бетону на пористих заповнювачах слід визначати: вуплотненной бетонної суміші - по ГОСТ 10181.0-81 і ГОСТ10181.3-81, затверділого бетону - по ГОСТ12730.0-78 і ГОСТ 12730.4-78.

5.8. Водонепроніцаемостьбетона блоків, призначених для застосування в умовах воздействіяагрессівной середовища (див. П. 3.4.14 ), Слід визначати на серії зразків, виготовлених з бетонної суміші робочого складу, згідно ГОСТ12730.0-78 і ГОСТ 12730.5-84.

5.9. Водопоглинання бетонаблоков, призначених для застосування в умовах дії агресивного середовища (див. П. 3.4.14 ), Слід визначати відповідно до вимог ГОСТ12730.0-78 і ГОСТ 12730.3-78.

5.10. Методи контролю ііспитаній зварних арматурних і заставних виробів слід приймати по ГОСТ10922-75 і ГОСТ23858-79.

5.11. Наявність сцепленіязащітно-декоративного і обробного шарів або облицювальних плиток з бетономблоков слід перевіряти простукуванням металевим молотком масою 50 г.

Шари або плитки, іздающіепрі простукуванні глухий звук, вважають відшарувалися.

5.12. Розміри, непрямолінійність і неплощинність блоків, положення сталевих закладнихізделій, арматурних випусків і монтажних петель, товщину захисного шару бетонадо арматури, якість бетонних поверхонь, зовнішній вигляд і фактичну массублоков слід перевіряти методами, встановленими ГОСТ 13015-75.

6.1. Маркування блоків - по ГОСТ13015.2-81. Маркувальні написи і знаки слід наносити на торцовойграні або на бічній вертикальної поверхні блоку поблизу його торцевої гранікраской, що не знижує якість подальшої обробки блоку.

Допускається за соглашеніюізготовітеля зі споживачем і проектною організацією - автором проектаконкретного будівлі замість марок наносити на блоки їх скорочені условниеобозначенія, прийняті в робочих кресленнях проекту.

6.2. Вимоги до документуо якості блоків, що поставляються споживачеві, - по ГОСТ13015.3-81.

6.3. Блоки слід зберігати наскладе в вертикальному (робочому) положенні, розсортованими за типами і марками.

Перемич, поясні, підкарнизні і інші блоки висотою до 800 мм допускається зберігати в штабеляхвисотой не більше 2,5 м.

Кожен блок долженустанавліваться на дерев'яні інвентарні прокладки товщиною не менше 30 мм.Подкладкі під блоки слід укладати по щільному, ретельно вировненномуоснованію.

6.4. При установці блоків наскладе повинна бути забезпечена можливість захоплення і вільного підйому блокакаждой марки для навантаження або монтажу.

6.5. Транспортірованіеблоков повинно проводитися з надійним закріпленням, що оберігає їх отсмещенія.

6.6. Підйом, навантаження іразгрузку блоків слід проводити за монтажні петлі або з прімененіемспеціальних захватних пристроїв, передбачених проектом.

6.7. Завантаження, перевезення, розвантаження та зберігання блоків слід проводити, дотримуючись заходів, ісключающіевозможность їх пошкодження і забруднення.

7.1. Виробник долженгарантіровать відповідність блоків, що з вимогами цього стандартапрі дотриманні транспортними організаціями правил транспортування, апотребітелем - умов застосування і зберігання блоків, встановлених настоящімстандартом.

7.2. Гарантійний срокхраненія і експлуатації блоків, протягом якого виробник обязанустранять виявлені споживачем приховані дефекти, встановлюється равнимдвум років з дати відвантаження блоків споживачеві.

Прихованими дефектами слід счітатьтакіе дефекти, які не могли бути виявлені при приймальному контролі блоковпотребітелем і виявилися в процесі їх транспортування, зберігання, подготовкік монтажу, монтажу і експлуатації в будівлі.

7.3. Гарантійний термін зберігання і експлуатації блоковвисшей категорії якості встановлюється рівним трьом рокам з дати отгрузкіблоков споживачеві.

ЗМІСТ

*/?>