Моїсеєв Дмитро Володимирович

Підрозділ: кафедра стандартизації лікарських засобів з курсом ФПК і ПК

Підрозділ: кафедра стандартизації лікарських засобів з курсом ФПК і ПК.

Посада: завідувач кафедри.

Вчений ступінь: доктор фармацевтичних наук.

Вчене звання: доцент.

Після закінчення медичного факультету УО «ВГМУ» в 2002 році навчався в очній аспірантурі на кафедрі токсикологічної та аналітичної хімії за фахом «15.00.02 - фармацевтична хімія, фармакогнозія». Кандидатська дисертація «Рідинна хроматографія похідних піримідину і стандартизація лікарських засобів на їх основі», виконана під керівництвом завідувача кафедри токсикологічної та аналітичної хімії ВГМУ, доктора фармацевтичних наук, професора Олександра Ілліча Жебентяева і заступника директора з наукової роботи РУП «Белмедпрепарати», начальника науково-фармацевтичного центру, лауреата Державної премії Республіки Білорусь, кандидата хімічних наук Петра Тимофійовича Петрова, захищена в 2007 році в с ссертаціонном раді при Вітебськом державному медичному університеті. У 2011 році отримав диплом про перепідготовку на рівні вищої освіти на факультеті підвищення кваліфікації з педагогіки і психології ВГМУ з присвоєнням кваліфікації «Викладача відповідно до кваліфікації за основною освітою». В цьому ж році присвоєно вчене звання «доцент» за спеціальністю «Фармація».

З 2012 по 2017 рік Д.В. Моїсеєв навчався в докторантурі в формі соіскательства. У 2017 році захистив докторську дисертацію «Експериментально-теоретичне обгрунтування умов заготівлі, переробки та визначення термінів придатності лікарської рослинної сировини» в дисертаційну раду при Санкт-Петербурзької державної хіміко-фармацевтичної академії, виконану при науковому консультуванні завідувача кафедри фармакогнозії СПХФА, доктора біологічних наук, професора Геннадія Павловича Яковлєва.

У період з 2008 по 2018 рр. під керівництвом Д.В. Моїсеєва виконані і успішно захищені 50 дипломних робіт, 5 магістерських та 1 кандидатська дисертація. За підсумками Республіканського огляду-конкурсу студентських наукових робіт в 2008-2017 роках роботи, виконані під керівництвом Д.В. Моїсеєва, п'ять разів ставали лауреатами, понад десяти робіт удостоювалися першої та другої категорій.

Під керівництвом доктора фармацевтичних наук Дмитра Володимировича Моїсеєва в 2011 році створена і успішно функціонує кафедра стандартизації лікарських засобів, з 2012 року при кафедрі організовані курси факультету підвищення кваліфікації та перепідготовки кадрів. З 2008 по 2018 роки Д.В. Моїсеєв керував навчально-науково-виробничим комплексом «Стандартизація лікарських засобів». За це період було налагоджено навчальний і науковий взаємодія між кафедрами хіміко-фармацевтичного профілю ВГМУ, фармацевтичними підприємствами Республіки Білорусь, ВУЗами Російської Федерації.

У 2011-2013 рр. керував виконанням НДР за проектом Білоруського республіканського фонду фундаментальних досліджень (ДФФД) «Новий метод визначення термінів придатності лікарської рослинної сировини на основі стрес-тесту« прискорене старіння »і був відповідальним виконавцем по проекту ДФФД« Антимікробна і імуномодулююча активність рослинних нутрієнтів і їх витягів, які містять підвищені концентрації поліфенолу - ресвератрола ». У 2013-2015 рр. керівник НДР за фінансової підтримки гранту ДФФД «Скринінг хімічного складу і фармакологічної активності представників сімейств Вересові і Брусничні флори Республіки Білорусь». У 2012-2016 рр. керував кафедральної темою дослідження «Скринінг фітооб'ектов флори Республіки Білорусь з імунотропної активністю».

Д.В. Моїсеєв є співавтором 3 патентів Республіки Білорусь і понад 100 раціоналізаторських пропозицій. У 2012 та 2017 років роках Д.В. Моїсеєв визнавався кращим винахідником і раціоналізатором ВГМУ.

Практичне значення результатів науково-дослідної діяльності підтверджено більш, ніж 50 актами впровадження розробок в діяльність фармацевтичних підприємств РБ. Результати НДР впроваджені в освітній процес провідних білоруських і російських медичних і фармацевтичних вузів.

Завідувач кафедри стандартизації лікарських засобів Д.В. Моїсеєв опублікував понад 150 друкованих праць, з них 70 статей у рецензованих наукових журналах і збірниках (РИНЦ) російською та англійською мовами. В Державної фармакопеї РБ 1-ого (2008-2009 рр.) І 2-ої видань (2016 г.) включено 7 фармакопейних статей, підготовлених Д.В. Мойсеєвим і співавторами.

У 2014 році отримував стипендію Президента Білорусі як молодий вчений (кандидат наук у віці до 35 років).

Під науковим керівництвом Д.В. Моїсеєва виконані наступні дисертації.

Магістерські дисертації:

2012 р Лукашов Роман Ігорович «Фітохімічний аналіз квіток Rudbekia hirtae L.»

2013 р Веремчук Оксана Олександрівна «Скринінг рослин флори Республіки Білорусь з потенційною антиоксидантною і протизапальною активністю»

2016 р Жах Анастасія Володимирівна «Вивчення стабільності водних розчинів антибіотиків, що випускаються у вигляді ліофілізованих порошків і порошків для внутрішнього застосування»

2017 р Мінчук Андрій Леонідович «Зв'язок структури і мітогенного і антирадикального дії фенольних сполук рослинного походження»

2017 р Аржіловская Катерина Геннадіївна «Удосконалення технології отримання та стандартизація збагачених флаволігнанів екстрактів з рослинної сировини флори Республіки Білорусь»

Кандидатські дисертації:

2015 р Лукашов Роман Ігорович «Стандартизація, хімічний склад і фармакологічна активність квіток рудбекии шорсткою (Rudbeckia hirta L.)» на здобуття наукового ступеня кандидата фармацевтичних наук за спеціальністю 14.04.01 - Технологія отримання ліків. Фармацевтична хімія, фармакогнозія. Організація фармацевтичної справи.

Виконана дисертація Веремчук Оксаною Олександрівною «Стандартизація вересу звичайного пагонів і розробка протизапальний засіб на їх основі» на здобуття наукового ступеня кандидата фармацевтичних наук за спеціальністю 14.04.01 - Технологія отримання ліків. Фармацевтична хімія, фармакогнозія. Організація фармацевтичної справи.

Основні наукові публікації:

 1. Моїсеєв, Д.В. Аналіз ефективності роботи промоторів в містах з середньою чисельністю населення /Д.В. Моїсеєв, Т.Д. Лук'янова // Вісник фармації. - 2001. - - №3-4. - С. 5-7.
 2. Моїсеєв, Д.В. Раціональний асортимент як один з критеріїв конкурентоспроможності аптечної організації /Д.В. Моїсеєв, Т.Д. Лук'янова // Вісник фармації. - 2002. - №4. - С. 81-87.
 3. Петров, П.Т. Визначення пуринових підстав з протигерпетичної активністю методом ВЕРХ / П.Т. Петров, Т.В. Трухачева, Д.В. Моїсеєв, А.І. Жебентяев // хім.-фарм. ж. - 2004. - т. 38, № 7. - С. 44-53.
 4. Моїсеєв, Д.В. Вплив складу рухомої фази на хроматографічні характеристики похідних пуринів і піримідинів при ОФ ВЕРХ / Д.В. Моїсеєв, П.Т. Петров, А.І. Жебентяев // Вісник фармації. - 2005. - т. 27, №1. - С. 20-26.
 5. Моїсеєв, Д.В. Використання методу ВЕРХ при контролі якості ацікловірсодержащіх лікарських засобів / Д.В. Моїсеєв, А.І. Жебентяев, П.Т. Петров, Л.П. Губіна, Т.В. Трухачева // Вісник фармації. - 2005. - т. 29, №3. - С. 13-19.
 6. Трухачева, Т.В. Визначення змісту ціклоцітідінмонофосфата та інших похідних цитидину в лікарських засобах методом ВЕРХ / Т.В. Трухачева, Д.В. Моїсеєв, Л.М. Залашко, А.І. Жебентяев, П.Т. Петров // Вісник фармації. - 2005. - т. 30, №4. - С. 15-18.
 7. Моїсеєв, Д.В. Визначення деяких пуринових алкалоїдів в чаї, кава і какао методом ВЕРХ / Д.В. Моїсеєв, А.І. Жебентяев, П.Т. Петров // Вісник фармації. - 2005. - т. 30, №4. - С. 18-24.
 8. Марченко, С.І. Контроль якості лікарського препарату цитарабін методом ВЕРХ / С.І. Марченко, Т.В. Трухачева, Л.П. Губіна, Д.В. Моїсеєв, П.Т. Петров, А.І. Жебентяев // хім.-фарм. ж. - 2006. -т. 40, № 12. - С. 39-43.
 9. Моїсеєв, Д.В. Дослідження стабільності ціклоцітідінмонофосфата методом стресового тестування / Д.В. Моїсеєв, Т.В. Трухачева, А.І. Жебентяев, П.Т. Петров // Вісник фармації. - 2006. - т. 34, №4. - С. 10-15.
 10. Моїсеєв, Д.В. Використання методу ВЕРХ в біофармацевтичних дослідженнях лікарських речовин, похідних піримідину / Д.В. Моїсеєв, С.І. Марченко, А.М. Моїсеєва, Т.В. Трухачева, П.Т. Петров, А.І. Жебентяев // хім.-фарм. ж. - 2007. - т. 41, № 1. - С. 26-34.
 11. Карусевіч, А.А. Ідентифікація та кількісне визначення 20-гідроксіекдізона в листі левзеї сафлоровидной методом ВЕРХ / А.А. Карусевіч, Д.В. Моїсеєв, Г.Н. Бузук // Вісник фармації. - 2007. - №3 (37). - С. 55-59.
 12. Карусевіч, А.А. Вивчення динаміки накопичення 20-гідроксіекдізона і визначення часу заготовки листя левзеї софлоровідная / А.А. Карусевіч, Д.В. Моїсеєв, Г.Н. Бузук // Вісник фармації. - 2008. - №1 (39). - С. 24-28.
 13. Карусевіч, А.А. Вплив умов сушіння на вміст 20-гідроксіекдізона в листі левзеї софлоровідная / А.А. Карусевіч, Д.В. Моїсеєв, Г.Н. Бузук // Вісник фармації. - 2008. - №2 (40). - С. 79-82.
 14. Поліфенольний комплекс мікст-алергену з деревної пилку / Н.С. Гуріна, Д.В. Моїсеєв, О.В. Вусовиків // Імунопатологія, алергологія, Інфектологія. - 2010 .-- №2. - с. 61-66.
 15. Визначення вмісту етилового спирту в лікарському засобі «Настоянка собачої кропиви» методом газової хроматографії / В.А. Куликов, Л.Л. Абраменко, С.А. Кудрявцев, Д.В. Моїсеєв - 2010. - Вісник фармації. - №1 (47). - с. 49-51.
 16. Моїсеєв, Д.В. Визначення арбутина в листі брусниці звичайної методом ВЕРХ / Д.В. Моїсеєв // Вісник фармації. - 2011. - №1 (51). - С.40-45.
 17. Визначення дифенгидрамина гідрохлориду в таблетках методом рідинної хроматографії / Д.В. Моїсеєв, В.А. Куликов, А.М. Моїсеєва, Н.Д. Яранцева - 2011. - Вісник фармації. - №4 (54). - с.23-26.
 18. Ідентифікація гіперицину в спиртових витягах з трави звіробою методом похідної спектрофотометрії / Д.В. Моїсеєв, Р.І. Лукашов - 2011. - Вісник фармації. - №4 (54). - с.30-35.
 19. Моїсеєв, Д.В. Розробка та валідація методики визначення флавоноїдів в суцвіттях комірника вязолістного методом рідинної хроматографії / Д.В. Моїсеєв // Вісник фармації. - 2011. - №4 (54). - С. 36-42.
 20. Моїсеєв, Д.В. Ідентифікація гіперицину в спиртових витягах з трави звіробою методом похідної спектрофотометрії / Д.В. Моїсеєв, Р.І. Лукашов // Вісник фармації. - 2011. - №4 (54). - С. 30-35.
 21. Кінетика розпаду деяких бета-лактамних антибіотиків під впливом людського сироваткового альбуміну / І.В. Жильцов, Д.В. Моїсеєв, В.М. Семенов, С.К. Єгоров // Вісник фармації. - 2011. - №3 (53). - С.73-80.
 22. Моїсеєв, Д.В. Ідентифікація флавоноїдів в рослинах методом ВЕРХ / Д.В. Моїсеєв, В.Л. Шелюто, Г.Н. Бузук // Хіміко-фармацевтичний журнал. - 2011. - №1. - С. 35-38.
 23. Фітоалексинів ресвератрол: методи визначення, механізми дії, перспективи клінічного застосування / А.М. Моїсеєва, Н.В. Железняк, А.Г. Генералова, Д.В. Моїсеєв // Вісник фармації. - 2012. - №1 (55). - С. 63-73.
 24. Фармакологічна активність кавової кислоти / Р.І. Лукашов, Д.В. Моїсеєв, В.Н. Столярова, М.Н. Макаренко // Вісник фармації. - 2012. - №3 (57). - С. 61-65.
 25. Роль і місце дисципліни «Стандартизація лікарських засобів» в системі професійної підготовки фахівців з вищою фармацевтичною освітою / Д.В. Моїсеєв, Р.І. Лукашов, В.І. Фадєєв, Г.Ф. Моїсеєва, О.А. Орлова, С.А. Кудрявцев, В.А. Куликов // Вісник фармації. - 2012. - №3 (57). - С.81-85.
 26. Моїсеєв, Д.В., Вплив строків заготівлі і умов первинної переробки на вміст фенольних сполук у листі вільхи сірої та вільхи чорної / Д.В. Моїсеєв, О.В. Мушкін // Рецепт. - 2012. - №2 (82). - С. 39-46.
 27. Моїсеєв, Д.В. Новий метод визначення термінів придатності лікарської рослинної сировини (листя Rhaponticum Carthamoides) на основі стрес-тесту «прискорене старіння» / Д.В. Моїсеєв // Рецепт. - 2012. - №2 (82) .- С. 47-54.
 28. Моїсеєв, Д.В. Динаміка накопичення глауцина в Мачці жовтому протягом вегетаційного періоду / Д.В. Моїсеєв // Вісник Воронезького державного університету. Серія: Хімія. Біологія. Фармація. - 2013. - №1. - С. 190-194.
 29. Коротина, О.Л. Антимікробну і імуномодулюючу дію ресвератрола і ресвератрол-містять рослинних екстрактів / О.Л. Коротина, І.В. Зубарєва, Ю.Г. Юпатов, Д.В. Моїсеєв, І.І. Генералів // Імунопатологія, алергологія, Інфектологія. - 2013. - №3. - С. 10-21.
 30. Моїсеєв, Д.В. Визначення алкалоїдів в траві чистотілу великого і листках Маклая серцеподібної методом ВЕРХ / Д.В. Моїсеєв // Бутлеровскіе повідомлення. - 2013. - №11 (36). - С.134-138.
 31. Моїсеєв, Д.В. Кінетика реакції деструкції арбутина в листі брусниці звичайної при зберіганні в природних і стресових умовах / Д.В. Моїсеєв // Курський науково-практичний вісник «Людина та її здоров'я». - 2013. - №2. - С. 106-111.
 32. Лукашов, Р.І. Вплив комплексу біологічно активних речовин квіток рудбекии шорсткою на показники тимуса щурів / Р.І. Лукашов, Д.В. Моїсеєв // Вісник фармації. - 2013. - № 1. - С. 50-56.
 33. Лукашов, Р.І. Зовнішні та анатомо-діагностичні ознаки квіток рудбекии шорсткою / Р.І. Лукашов, Д.В. Моїсеєв // Вісник фармації. - 2013. - № 3. - С. 70-74.
 34. Лукашов, Р.І. Імунотропну активність квіток рудбекии шорсткою (Rudbeckia hirta L.) / Р.І. Лукашов, Д.В. Моїсеєв // Рецепт. - 2013. - № 4. - С. 96-103.
 35. Лукашов, Р.І. Гостра токсичність комплексу біологічно активних речовин квіток рудбекии шорсткою / Р.І. Лукашов, Д.В. Моїсеєв // Вісник фармації. - 2013. - № 4. - С. 62-68.
 36. Лукашов, Р.І., Кількісне визначення флавоноїдів і гідроксикоричних кислот в квітках рудбекии шорсткою / Р.І. Лукашов, Д.В. Моїсеєв // Рецепт. - 2013. - №5 (91). - С. 95-105.
 37. Моїсеєв, Д.В. Антимікробна активність рослинної сировини / Д.В. Моїсеєв // Вісник Вітебського державного медичного університету. - 2014. - №5 (13). - С. 126-132.
 38. Веремчук, О. А. Макро- і мікроскопічні ознаки пагонів вересу звичайного і їх проявляемостью при різного ступеня подрібнення / О. А. Веремчук, Д. В. Моісеєв // Укр. Фармації. - 2014. - № 3 (65). - С. 49-53.
 39. Моїсеєв, Д.В. Визначення фенольних кислот в рослинах методом ВЕРХ / Д.В. Моїсеєв // Хімія рослинної сировини. - 2014. - №3. - С. 171-174.
 40. Моїсеєв, Д.В. Вплив умов зберігання на параметри ефективності і якості квіток комірника вязолистного / Д.В. Моїсеєв, Г.П. Яковлєв // Фармація. - 2015. - №6. - С. 9-13.
 41. Моїсеєв, Д.В. Зміна змісту активних речовин в траві звіробою в процесі зберігання / Д.В. Моїсеєв // Рослинні ресурси. - 2015. - №3. - С. 435-443.
 42. Моїсеєв, Д.В. Зміна змісту фенольних сполук у листі вільхи чорної під дією різних факторів / Д.В. Моїсеєв // Хімія рослинної сировини. - 2015. -№3. - С. 91-96.
 43. Веремчук, О. А. Валідація методики кількісного визначення флавоноїдів в пагонах вересу звичайного / О. А. Веремчук, Д. В. Моісеєв // Укр. Витеб. держ. мед. ун-ту. - 2015. - Т. 14, № 1. - С. 128-135.
 44. Веремчук, О. А. Вивчення профілю безпеки настойки вересу звичайного / О. А. Веремчук, Д. В. Моісеєв // Укр. Витеб. держ. мед. ун-ту. - 2015. - Т. 14, № 3. - С. 98-106.
 45. Моїсеєв, Д.В. Протизапальна активність рослинної сировини при різних умовах зберігання / Д.В. Моїсеєв // сеченовский вісник. - 2016. - 2 (24). - С. 13-15.
 46. Моїсеєв, Д.В. Зовнішні чинники та збереження арбутина в листі бадану толстолистного при тривалому зберіганні / Д.В. Моїсеєв, Г.П. Яковлєв // Фармація. - 2016. - №3. - С. 9-13.
 47. Моїсеєв, Д.В. Валідація методики визначення арбутина в листі бадану / Д.В. Моїсеєв // Новини БелГУ. Серія Медицина. Фармація. - 2016. - №12 (вип. 34). - С. 143-149.
 48. Моїсеєв, Д.В. Антігіперглікеміческого активність оману високого квіток при різних умовах зберігання / Д.В. Моїсеєв // Вісник Воронезького державного університету. Серія: Хімія. Біологія. Фармація. - 2016. - №3. - С. 116-119.
 49. Моїсеєв, Д.В. Вивчення стабільності флавоноїдів рудбекии шорсткою квіток методами стресових, прискорених і довгострокових випробувань / Д.В. Моїсеєв // Вісник фармації. - 2016. - №3 (73). - С. 47-53.
 50. Moiseev, D. Stress stability of drug substances from herbal origin is a new way of stability investigations of medicinal preparations / Dmitriy Moiseev // J. of Pharmacognosy and Phytochemistry. - 2016. - №5 (6). - pp. 21-23.
 51. Кабанова А.А., Моісеєв Д.В., Плотніков Ф.В. Концентрація цефотаксиму в м'яких тканинах інфекційно запального вогнища щелепно-лицевої ділянки / Сучасна стоматологія. 2016. № 2 (63). С. 64-66.
 52. Moiseev, D. Determination of hypericin in St. John's wort by derivative spectrophotometry / Dmitriy Moiseev // J. of Pharmacognosy and Phytochemistry. - 2016. - №5 (6). - pp. 249-253.
 53. Веремчук, О. А. Протизапальна активність настойки пагонів вересу звичайного і її основного компонента / О. А. Веремчук, Д. В. Моісеєв // Укр. Воронеж. держ. ун-ту. Сер. Хімія. Біологія. Фармація. - 2016. - № 2. - С. 109-113.
 54. Моїсеєва А.М., Моісеєв Д.В., Веремчук О.А., Лукашов Р.І., Сюхін Д.А. Препарати моноклональних антитіл в Республіці Білорусь / Вісник Вітебського державного медичного університету. 2016. Т. 15. № 1. С. 85-92.
 55. Веремчук, О. А. Розробка технології отримання і стандартизація настойки вересу звичайного пагонів / О. А. Веремчук, Д. В. Моісеєв // Наук. відомості Білгород. держ. ун-ту. Сер. Медицина. Фармація. - 2018. - Т. 41, №1. - С. 125-132.

*/?>